Regulaminy

 

 

Formularze do pobrania:

Odstąpienie od umowy kupna/reklamacja produktu

 

___________________________________________________________________________

Regulamin sklepu internetowego www.dyskontodziezowy3miasto.pl
Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje
o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą
elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy DYSKONTODZIEŻOWY3MIASTO prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.dyskontodziezowy3miasto.pl .
Sprzedawca – przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
Dyskont Odzieżowy Tania Odzież Paulina Kusz 83-200 Starogard Gdański, NIP 5922150259, REGON 221992861.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Opolska 3/21 80-395 Gdańsk
2. Adres e-mail: sklep@dyskontodziezowy3miasto.pl
3. Telefon: 575 869 539, 536 886 583, 881 251 289
4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Opolska 3/21 80-395 Gdańsk z dopiskiem SKLEP INTERNETOWY
5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Opolska 3/21, 80-395 Gdańsk z dopiskiem SKLEP INTERNETOWY

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
• Urządzenie z dostępem do Internetu
• Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Przedstawienie asortymentu w sklepie www.dyskontodziezowy3miasto.pl służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży.
2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
6. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk “Kupuję” i zaakceptowaniu regulaminu sklepu. Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy.
Zawarcie umowy kupna z Dyskont Odzieżowy Tania Odzież następuje w momencie, gdy Dyskont Odzieżowy Tania Odzież przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając
to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej: przelewy24 (dawniej dotpay) lub za pobraniem
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, zamówienie należy opłacić w chwili przekierowania na platformę płatniczą.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie
zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą, przelewem, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej lub na wskazane konto w ciągu 14 dni roboczych
Zamawiającego.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez ukrytych wad i zgodnych z opisem widniejącym na stronie internetowej.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie i wynosi 3-14 dni roboczych.
3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej
b. do paczkomatów InPost
c. odbiór osobisty w wybranym dyskoncie

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy
zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia korzystając z załączonego formularza odstąpienia od umowy na końcu regulaminu oraz przedstawić dowód zakupu w postaci oryginału, kopii paragonu.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego powyżej regulaminu Regulaminu.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy z wymaganymi załącznikami ( formularz oraz dowód zakupu).

§ 7a SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności za zakupione produkty, bez kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul.Opolska 3/21, 80-395Gdańsk – SKLEP INTERNETOWY – poziom -1, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia ukrytej wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
b. Przy ukrytej wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu korzystając z załączonego na końcu regulaminu druku Reklamacji wraz z dowodem zakupu oryginałem lub kopią.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Opolska 3/21, 80-395 Gdańsk – SKLEP INTERNETOWY – poziom -1
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu,
Konsument może skorzystać m.in. z:
a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 .
b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 .
c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
5. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

____________________________________________________

Regulamin promocji

Regulamin wyprzedaży

Regulamin Konta

Nowości

 • Spodnie męskie jeansowe, Diesel

  Spodnie męskie jeansowe, Diesel

  Nowość

  Jakość: Używany bardzo dobry

  Dodaj do koszyka
  46,50
 • Krótkie spodenki męskie, Nike

  Krótkie spodenki męskie, Nike

  Nowość

  Jakość: Używany bardzo dobry

  Dodaj do koszyka
  32,50
 • Koszulka polo męska, Pierre Cardin

  Koszulka polo męska, Pierre Cardin

  Nowość

  Jakość: Używany bardzo dobry

  Dodaj do koszyka
  34,50
 • Bluza młodzieżowa, GAP

  Bluza młodzieżowa, GAP

  Nowość

  Jakość: Używany bardzo dobry

  Dodaj do koszyka
  35,50
 • Trent damski, River Island

  Trent damski, River Island

  Nowość

  Jakość: Używany bardzo dobry

  Dodaj do koszyka
  48,50
 • T-shirt męski, Adidas

  T-shirt męski, Adidas

  Nowość

  Jakość: Używany bardzo dobry

  Dodaj do koszyka
  27,50
 • Bluza sportowa damska, Under Armour

  Bluza sportowa damska, Under Armour

  Nowość

  Jakość: Używany bardzo dobry

  Dodaj do koszyka
  26,50
 • Sukienka damska, Noracora

  Sukienka damska, Noracora

  Nowość

  Jakość: Używany bardzo dobry

  Dodaj do koszyka
  26,50
 • Bluza młodzieżowa, Champion

  Bluza młodzieżowa, Champion

  Nowość

  Jakość: Używany bardzo dobry

  Dodaj do koszyka
  30,50
 • Spodnie dresowe męskie, Ellesse

  Spodnie dresowe męskie, Ellesse

  Nowość

  Jakość: Używany bardzo dobry

  Dodaj do koszyka
  39,50